Camin cultural si scoala Silea

Proiect: Executie alimentare cu apa
Locatie: loc. Silea, com. Farau, jud. Alba
Termen: demarare 2008 ; finalizare 2011
Cerinte:
 • calitatea si termene de garantie maxime pentru echipamente, utilaje si produse
 • o buna comportarea a constructiei si mentenanta usoara in exploatare cu costuri reduse
 • prin politica Simodor, au fost reduse la minim eventualele afectari ale mediului inconjurator
Provocari – complexitate:
 • S-a optat pentru statii de pompare cu un consum energetic cat mai mic si automatizate in functie de situatia specifica din teren. In plus, Simodor a propus metode de protectie suplimentare pentru:
  • reducerea pierderilor de apa in procesul de captare, transportare, distributie, utilizare;
  • calitatea apei transportate, care va determina tipul de material ales pentru constructia retelei;
  • conservarea si protectia resurselor de apa potabila;
  • elaborarea si realizarea planurilor de masuri pentru lichidarea ori diminuarea impactului surselor de poluare, aflate in zonele de protectie a apelor;
  • majorarea fiabilitatii sistemelor de alimentare cu apa prin realizarea masurilor de protectie a apelor;
Beneficii:
Pentru imbunatatirea solutiei de alimentare cu apa s-a luat in calcul configuratia spatiala a retelelor edilitare si urmatorii factori:
 • situatia existenta, configuratia reliefului, pentru a se putea alege traseul cu cel mai mic consum energetic;
 • amplasamentul localitatii si datele privitoare la incadrarea in planul urbanistic si de amenajare a teritoriului;
 • caracteristicile geologice si geotehnice ale terenului, care vor determina: eventualele modificari ale traseului (pentru evitarea terenurilor instabile si umede), alegerea materialului de constructie, stabilirea tipului si a necesitatilor de protectie impotriva coroziunii;
 • elementele de calcul privind cerinta de apa a localitatii in conformitate cu principalii consumatori;
 • indicii de cost si preturile unitare pentru piesele componente, energia electrica necesara, pentru a se defini necesitatile financiare ale investitiei;
 • normele si standardele in vigoare