Modernizare comuna Vintu de Jos

Proiect: Alimentare cu apa si executie de retea pentru canalizare
Locatie: com. Vintu de Jos, jud, Alba
Termen: demarare 2011; finalizare 2011
Realizare:
  • au fost executate 17 retele de apa potabila pe o lungime de 2780 m si o retea de canalizare de 7226 m cu camere de vizitare
  • materialele componente ale sistemului de conducte pentru canalizare asigura o durata de viata de peste 50 de ani
Beneficii:
Executia lucrarii de catre Simodor, in standardele proiectantului si ale companiei, a asigurat:
  • reducerea pierderilor de apa in procesul de distributie si utilizare;
  • protectia apei transportate, prin tipul de materiale ales pentru constructia retelei;
  • conservarea si protectia resurselor de apa potabila;
  • masuri pentru lichidarea ori diminuarea impactului surselor de poluare, aflate in zonele de protectie a apelor;
  • cresterea fiabilitatii sistemelor de alimentare cu apa prin realizarea masurilor de protectie a apelor;
  • solutii de subtraversare prin foraje dirijate. Aici au fost prevazute tuburi de protectie cu ajutorul carora in cazul unor inlocuiri, nu mai este necesara afectarea carosabilului.