Certificari si autorizari

Sunem o companie care asigura servicii corecte si de incredere inca din anul 1998. Sunt aproape 20 ani de cand ne desfasuram activitatea in conformitate deplina cu legislatia in vigoare din domeniu. Detinem toate autorizatiile necesare pentru montarea/instalarea, punerea in functiune, service, reparare si verificarea tehnica periodica a echipamentelor termice. De asemenea, compania noastra este autorizata pentru proiectarea, executia, verificarea si revizia instalatiilor de gaze, fiind autorizata sa elibereze certificate de performanta energetica a cladirilor de catre personal calificat, in conformitate cu Legea nr. 372/2005.

In plus, detinem certificari ISO care confirma standardele de calitate ale serviciilor si operatiunilor Simodor si Albanic – certificari pentru managementul calitatii, al mediului, al sanatatii si securitatii muncii, securitatii informatiilor si responsabilitatii sociale.

Angajatii companiei responsabili cu executia lucrarilor si controlul calitatii sunt atestati de Inspectoratul de Stat in Constructii, asigurand executia constructiei conform proiectului si caietului de sarcini, normativelor, standardelor si legislatiei in vigoare.

Certificatele detinute confirma eforturile noastre si ofera clientilor garantii certe de buna calitate a serviciilor.

Simodor Grup este autorizata si detine urmatoarele certificate:
 • Certificat ISO 9001, Nr. 26760/10/R/13.08.2010 privind respectarea sistemului de management al calitatii implementat
Destinat Proiectarii si executiei instalatiilor de gaz, termice, sanitare, apacanal. Proiectare si executie constructii si amenajari aferente. Proiectare si executie instalatii electrice, alarme de semnalizare a incendiilor, alarme antiefractie, instalatii pentru telecomunicatii (video si voce – date). Lucrari de constructii a drumurilor.
 • Certificat ISO 14001, Nr. EMS-4129/R/13.08.2010 privind respectarea standardelor de management de mediu
Destinat Proiectarii si executiei instalatiilor de gaz, termice, sanitare, apa-canal. Proiectare si executie constructii si amenajari aferente. Proiectare si executie instalatii electrice, alarme de semnalizare a incendiilor, alarme antiefractie, instalatii pentru telecomunicatii (video si voce – date). Lucrari de constructii a drumurilor.
 • Certificat ISO 18001, Nr. OHS-1090/13.08.2010 privind respectarea standardelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale
Destinat Proiectarii si executiei instalatiilor de gaz, termice, sanitare, apa-canal. Proiectare si executie constructii si amenajari aferente. Proiectare si executie instalatii electrice, alarme de semnalizare a incendiilor, alarme antiefractie, instalatii pentru telecomunicatii (video si voce – date). Lucrari de constructii a drumurilor.
 • ISCIR - RSVTI - autorizatie activitati de supraveghere tehnica in utilizare a instalatiilor ce intra sub incidenta ISCIR, aflate in dotare sau in folosinta utilizatorilor, in conformitate cu prevederilor prescriptiilor ISCIR
 • ISCIR - autorizatie Seria ISCR OL Nr. 0000063 privind controlul tehnic de calitate in constructii.
 • ISCIR autorizatiile nr. DISPR / CR4 / A, B, F, D /1, 2, 3 / 1339 / 0 / 23-06-2011 (instalare, montare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare).
 • ISCIR atestat nr. DISPR/G/10415/02-07-2014 (personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatiile sub presiune RSL IP)
 • ISCIR atestat nr. DISPR/A/8012/15.03.2013 (personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, a cazanelor de apa calda cu puterea P<400 kW, a cazanelor de abur de joasa presiune cu debit Q<0,6 T/H si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi - RVT)
 • ISCIR atestat nr. DISPR/A/10310/15.04.2014 (personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, a cazanelor de apa calda cu puterea P<400 kW, a cazanelor de abur de joasa presiune cu debit Q<0,6 T/H si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi - RVT)
 • ISCIR atestat nr. DISPR/I/11063/15.01.2016 (personal tehnic de specialitate responsabil cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat - RTS)
 • ANRE autorizatia nr. 15271/30-03-2015 (destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale)
 • ANRE autorizatia nr.15272/30-03-2015 (destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale)
 • Certificat de atestare Nr. 03928 privind calitatea de responsabil tehnic cu executia si controlul tehnic de calitate in constructii civile si industriale AGROZOO, constructii edilitare si de gospodarie comunala.
 • Certificat de atestare Seria B Nr. 07800 privind calitatea de responsabil tehnic in domeniul constructiilor civile si industriale pe toate cerintele conform Legii nr. 10 /1995.
 • Certificat de atestare Seria F Nr. 0014597 privind auditul energetic Gradul 1